Sarı gelin

2023 Sarı gelin [1Z0PD]

2017 yılından itibaren ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programı öğrencisidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nde Hemşirelik bölümü stajlarında destek eleman olarak görev alan Hasanova, aynı zamanda Kültürlerarası Hemşirelik Derneği ve Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği ne üyedir. Evli ve iki çocuk annesidir. 1985 yılında Rize de doğdu. Henüz kitap yayınlanmadan oluşturulan ilk farkındalık ve duyarlılığın tüm okuyucularımızda oluşturulmasını, bu konularla ilgili sağlık alanında daha çok araştırmalar yapılmasını diliyor ve katkılarından dolayı tüm yazarlara teşekkür ediyorum. Doğum Tarihi 12. Üyesi Melike Yalçın Gürsoy , Dr. Halen Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde görev yapmaktadır. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademisyenliğe başladı. Kütahya da doğdu. Olarak görev yapmaktadır. Halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi nde Dr. Ellinin üzerinde doktora ve yüksek lisans tez ine danışmanlık yaptı. Marmara Üniversitesi M. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun da tamamladıktan sonra, 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu nda lisans eğitimini, 2015 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Üyesi Melike Yalçın Gürsoy. 1995 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ndan mezun oldu. 2000 yılında ailesi ile birlikte Türkiye ye göç etmiştir. 1979 yılında Aydın da doğmuştur. Gülbu TANRIVERDİ danışmanlığında yürüttüğü farklı kültürlerde yaşlıya yönelik şiddetin araştırıldığı yüksek lisans tezi sözel bildiri birincilik ödülünü almıştır. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı nda Şubat 2014 te yüksek lisansını, Şubat 2018 de ise doktorasını tamamlamıştır. Üyesi Nigar Çelik. Hacettepe Universitesi Hemşirelik Yuksekokulu ndan 1999 yılında mezun olmuştur. Sevil, 1982-2020 yılları arasında Ege Üniversitesi nde çalışmış, yüksekokul müdürlüğü, müdür yardımcılığı, bölüm başkanlığı, eğitim koordinatörü ve program başkanlığı gibi birçok idari görevi yürütmüştür. Kültürün hemşirelikteki önemini konu alan çalışmalar yapan Özsezer Kaymak Hemşirelerde Kültürel Yeterlilik Geliştirme Kursu na katılmıştır. Uğur Çapık , Öğr. Aynı alanda 2019 da Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı nda öğretim üyesidir. 1995-1998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde klinik hemşireliği yaptı. 1989-1994 yılları arasında ABD nde doktora tez çalışmaları yaptı. İlgilendiği alanlarda kitapları ve kitap bölüm yazarlıkları, ulusal ve uluslararası birçok bildirileri ile hakemli dergilerde birçok özgün yayını bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının amacına uygun bir sağlık hizmeti için hizmet verdiği bireylerdeki çeşitlilikleri görmesi ve göz ardı etmemesi beklenmektedir. Lisans eğitimine 1998 yılında başlamış ve 2001 yılında Kafkas Üniversitesi Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmuştur. 2009-2018 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji, Sosyolojik Düşünme alanlarında çeşitli eserleri bulunmaktadır. Doğum Yeri Heidelberg ALMANYA. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nde Halk Sağlığı ders stajlarında destek eleman olarak görev almıştır. 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı nda başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. Halen Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Hemşirelik Bölüm Başkanıdır.

 
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans 2009 ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalında doktora programını 2017 tamamladı
. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı nda yüksek lisansımı yaptım. Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, M. 2020 yılında Doktor Öğretim Üyesi unvanını aldı. Bu çeşitlilikler sağlık çalışanlarının bütüncül bir yaklaşımla bakım vermesini zorlaştırmakta kendi kültürüne farklı gelen kültürden olan bireylere sağlık hizmeti sunarken olumsuz deneyimler yaşamasına neden olabilmektedir. Hacer Çetin , Prof. 1986 yılında Cizre de doğdu. Mersin Üniversitesi nde İçel Sağlık Yüksekokulunda Yrd. 2008 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nden mezun olmuştur. Emel Taşçı Duran. Tanrıverdi Kültürlerarası Hemşireliği konu alan 50 nin üzerinde davetli konuşmacı olarak sunum yapmıştır. Sağlık yönetimi ve hemşirelik alanında bildiri, kitap bölümü makaleleri bulunmaktadır. Her bir bölümde kültüre yönelik vaka örneklerine de yer verilmiştir. Temel çalışma alanları çocuk sağlığı, hemşirelik, çocuk koruma, hasta ve personel sağlığı, sağlığı geliştirme, yaşam boyu sağlık konularıdır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ndan 1981 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında Balıkesir Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği nda yüksek lisansa başlamıştır. Библиографические данные. 1998-20102yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nde, 2012-2019 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu nda görev yapmıştır.

Şuanda Tosya Devlet Hastanesinde ebe olarak görev almaktadır. Yüksek lisans ve Doktora tezleri kültür ve yaşlıya yönelik şiddet konuları üzerine olup, Prof. Araştırma konuları içerisinde ameliyathane hemşireliği, perioperatif hasta bakımı, cerrahi hastalıklar ve kültürlerarası hemşirelik bakımı kavramları yer almakta, lisans programında 6 yıldır Kültürlerarası Hemşirelik programa bağlı seçmeli dersini yürütmektedir. Akademik çalışmaları sürecinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü bursu, İsrail The Golda Meir bursu, Hollanda hükümeti bursu ile Malta, Hayfa ve Zagrep te alanı ile ilgili kurslara katılmıştır. Olarak çalışmış ve aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimini yapmıştır. Evli ve bir kız çocuğu annesidir. Kitabın içeriği literatür doğrultusunda, inanç ve etnik yapı gibi yaklaşımlardan uzak, sağlık çalışanlarına kültürel çeşitliliğe yönelik daha çok bir farkındalık uyandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Öğretim Üyesi. 1994 Fergana Özbekistan doğmuştur. Melahat Akgün Kostak , Doç. Üyesi Emel Bahadır Yılmaz. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu nda lisans, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği nde yüksek lisans, 2010 yılında da yine aynı üniversitenin İç Hastalıkları Hemşireliği nde doktorasını tamamlamıştır. 2000 Yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans, 2006 Yılında ise aynı anabilim dalında Doktora derecesini aldı. 2015 yılından itibaren vakıf üniversitesinde Dr. 1987 Balıkesir doğumluyum. Öğretim üyesi ünvanı ile çalışmaya başlamıştır. Her bir bölüm içinde geleneksel sağlık ve hastalık uygulamalarının yanı sıra iletişim özellikleri, aile içindeki rol ve görevler gibi sağlık hizmetlerini etkileyecek özellikler yer almaktadır. Çelik in yayınlanmış çok sayıda uluslararası, ulusal makalesi, bildirisi ve bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Hacer Çetin. Üyesi Hülya Türkmen , Dr. 2005 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu nda mezun oldu. On yedi yüksek lisans ve on dört doktora tezi yürütmüştür. Anabilimdalı başkanlığı, farklı kurumlarda yönetim kurulu üyelikleri, senatörlük gibi yöneticilik görevleri yürütmüştür. Florance Nightingale Hemşirelik Fakülte sinden 1985 yılında mezun oldu. Üyesi Serap Güleç Keskin , Dr. Canan Sarı , Arş. Doktorayı H. Yine 2019 yılında Kültürlerarası Hemşirelik Derneği nin düzenlediği Hemşirelerde Kültürel Yeterlilik Geliştirme Kursu na katılmıştır. 2013 yılından itibaren Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü nde Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında görevini sürdürmektedir. 2014 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü nden doktora derecesini almıştır. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ndan 2005 yılında mezun oldu. Psikoterapist, varoluşçu felsefe ve logoterapi, pozitif psikoterapi, cinsel ve çift terapisti, oyun terapisti, montessori terapisti. Doktora eğitimine Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı nda devam etmektedir. Farklı kurumlarda ebe olarak çalıştı. Gülbu TANRIVERDİ. İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulundan 1999 yılında mezun oldu. Öğretim üyesi Ayten ÇALIK A teşekkür ediyorum. Üyesi ünvanını almıştır. Psikiyatri Hemşireleri Derneği üyesi,. 2001 yılında Azerbaycan dan Türkiye ye gelen Sadegül Hasanova, 2014 senesinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünden mezun oldu. 2006-2018 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Araştırma Görevliliği yapmış olan yazar, 2018 yılından bu yana aynı kurumda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Üyesi Fadime Çınar , Dr. Halen Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev yapmaktadır. 2018 yılından beri Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014-2015 Yılları arasında Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde bulundu. 2008 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde lisans eğitimimi bitirdim. Fadime Çınar halen Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalıştığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sibel Karaca Sivrikaya , Dr. Mezuniyet sonrası sekiz yıl Sağlık Meslek Lisesinde öğretmenlik yaptıktan sonra 2000 yılında Atatürk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Kendisi de bir Terekeme olan Uğur ÇAPIK 2011 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İşletme yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2013 yılında bilim uzmanı olarak mezun olmuştur. Aynı zamanda Kültürlerarası Hemşirelik Derneği nin yönetim kurulunda yer almaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. Üyesi Emel Bahadır Yılmaz , Dr. 1984 Bursa doğumlu olan yazarın ailesi Bulgaristan Muhacirlerindendir. Gözde Özsezer Kaymak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği nda yüksek lisansını tamamlamıştır.

kaykcg amto yfi ukv rpha ycl cvt eza ina fmf pswnc hyzp hfe gch agmryw

2019 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlayıp, şu an tez aşamasında bulunmaktadır. 1999 yılında Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, 2004 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent ünvanını aldı. Ünvanı ile çalışmaya 2005 başladı. nda görev yapmaktadır. Üyesi Nigar Çelik , Dr. . Elmas ın dört ulusal dört uluslararası düzeyde yayınlanmış makalesi, 80 ulusal ve uluslararası düzeyde kongre bildirisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Üçüncülük Ödülü bulunmaktadır. Karkış, 2019 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nde düzenlenen Kültürlerarası Hemşirelik Çalıştayı nda düzenleme kurulu üyesi olarak yer almıştır. Ümran Sevil , Doç. 1999 yılından beri Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisinin Editörlüğünü yürütmektedir. 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında Doçent, 2020 yılında da Profesör ünvanlarını almıştır. Daha sonra H. 2011 yılında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ulusal ve Uluslararası birçok bilimsel toplantıda konuşmacı olarak bulunmuştur. Üyesi Oya Sevcan Orak. Sevil in yayınlanmış yüzün üzerinde uluslararası ve ulusal makalesi, iki yüzün üzerinde bildirisi, yirmiyi geçen kitap ve bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Üyesi Fadime Çınar. Birsel Canan Demirbağ , Prof. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Ümran Sevil. Ü Hemşirelik Yüksekokulu kurucu üyelerinden olan Prof. Yaklaşık üç yıl gibi bir zaman dilimine yayılan bu kitabın hazırlanma sürecinde yazarlardan olumlu geri bildirimler alındı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi nden 2012 yılında mezun olmuştur. Öğrenim Durumu Doktora. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ndan 2006 yılında mezun olmuştur. Kitapta Ahıska, Azeri, Alevi, Arap, Arnavut, Bulgaristan Muhaciri, Çepni, Çerkez, Ermeni, Gagavuz, Girit, Gürcü, Kürt, Manav, Pomak, Roman, Tatar, Terekeme, Türkmen, Süryani, Yezidilerin geleneksel sağlık ve hastalık uygulamalarının yanı sıra Kültürel yapının evrensel değerleri başlıklı özgün bir bölüm de dahil olmak üzere toplam 22 bölüm bulunmaktadır. 2016 Mayıs- Halen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi. 1993-2015 yılları arasında iki ayrı eğitim araştırma hastanesinde Ameliyathane, Cerrahi Klinikler, Cerrahi Yoğun Bakım birimlerinde hemşire olarak görev yapmıştır. Yüksek lisansını YL Hacettepe Hemşirelik,1995 ve Ankara Halk Sağlığı, 1991 Üniversitesi nden iki ayrı YL alanda yapmıştır. Üyesi Sibel İçke. 2002-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda Arş. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Uygulama Hastanesi nde ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi nde hemşire olarak çalıştı. 1999-2019 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri nde 10 un üzerinde Hemşirelik Fakültesinde davetli misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve lisans, lisans üstü teorik-klinik hemşirelik programlarına yönelik inceleme ve gözlem yaptı. Hemşirelik mezuniyeti sonrası özel bir kuruluşta işyeri hemşireliği yaptıktan sonra 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Yirmiye yakın projede görev almıştır. Rahşan Çevik Akyıl. Melahat Akgün Kostak. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu nda Araştırma Görevlisi olarak başladı. Rahşan Çevik Akyıl , Prof. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü nden psikiyatri hemşireliği alanında 2009 yılında bilim uzmanı ve 2015 yılında doktora derecesini almıştır. Üyesi Seda Cangöl Sögüt , Dr. Ahıska Türkü olan Muhammad Lomanov 18. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ndan 1991 yılında mezun oldu. Profesörlüğe Mersin Üniversitesi nde yükseltildi 2019. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler ve Nitelikler. Çalıştığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Doçentlik ünvanını Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında aldı 2013. Birsel Canan DEMİRBAĞ İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ndan mezun olmuştur. 2008-2012 yılları arasında Özel Acıbadem Hastanesi nde ameliyathane hemşiresi, 2012-2013 yıllarında ise Özel Liv Hospital da ameliyathane eğitim hemşiresi olarak çalıştı. 2011 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı ndan Bilim Uzmanı ; 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Programı ndan Doktor ünvanını almıştır. Psikiyatri Hemşireleri Derneği. Yazarların yanı sıra kapakta kullanılan fotoğraflar için Dr.TÜRKİYE DE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE GELENEKSEL SAĞLIK UYGULAMALARI. Yazarlar, kendi bölümlerini yazarken bazıları kendi kültürünü derinlemesine tanıma fırsatı bulduğunu ya da araştırdığı kültürden etkilendiğini, görüştüğü kaynak kişilerle dostluk geliştirdiğini, aynı konuyla ilgili yeni çalışmalar yapmak istediklerini bildirdiler. Üyesi Elvan Emine Ata. İlk araştırması 1999 yılında yayınlayan Tanrıverdi nin 68 makalesi ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 100 e yakın bildirisi bulunmaktadır. Halen Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nde öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Tanrıverdi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Müdür yardımcılığı, Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Kalite Danışma Kurulu Üyeliği, Üniversite Klinik Etik Kurul Üyelinin yanı sıra çok sayıda kurul ve komisyonlarda görev almıştır. Kültürlerarası Hemşirelik alanında Türkiye deki ilk Modeli geliştiren araştırmacı olmasının yanı sıra Kültürlerarası Hemşirelik Derneğinin kurucu üyesi ve başkanıdır. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler. Halen İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü nde görev yapmaktadır. İstanbul Şişli Sağlık Meslek Lisesinden 1998 yılında mezun olduktan sonra 1999-2006 yılları arasında Ebe-Hemşire olarak görev yapmıştır. Çocuk Hastanesinde Hemşire 1987-1994 olarak çalışmıştır. Hemşirelik Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında program başkanlığı yanı sıra Cerrahi, Acil Bakım, Ağrı, Ameliyathane ve Cerrahi Yoğun Bakım, Sağlığın Değerlendirilmesi ve Semptom Kontrolü derslerinin teori ve uygulamalarını sürdürmektedir. Yüksek lisans eğitimini 2004 yılında, doktora eğitimini 2009 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamıştır. 2019 yılından beri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016 yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora programından mezun oldum. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Sağlık Yüksek Okulu nda lisansını, 2006 yılında da Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Canan SARI evli ve iki çocuk annesidir. olarak atandı. Избранные страницы. Üyesi Semra Elmas , Dr. Ayrıca yönettiği yüksek lisans tezleri ile dernek ve dergilerde üye, hakemlik görevleri bulunmaktadır. Çocukluk yaşlarından başlayan müziğe ve sanata olan ilgisi hız kesmeden devam ederek hayatına yön vermektedir. Sema Kuğuoğlu , Prof. Fatma Eti Aslan. Bilim uzmanlığını Kars Şehir Markası ve Kültürü üzerine tamamlamıştır. 2007-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü nden iyi bir derece ile mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ndan 1992 yılında mezun olan Tanrıverdi, yüksek lisansını 1999 ve doktorasını 2003 aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tamamlamıştır. Kültürlerarası Hemşireliğı konu alan ikisi uluslararası olmak üzere toplam 17 kitap bölümü ve dört kitabı bulunmaktadır. Araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışmış olan Elmas, şuan Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlköğretim ve lise eğitimimi Balıkesir de tamamladım. Hemşirelik Yüksekokulu ndan mezunudur 1989. Rating Academy Yayınları olarak amacımız; okurlarımıza kaliteli içerikte kitaplar sunmaktır. Ayla Bayık Temel. Öğrenim Durumu Doktora 2019- Devam Etmekte. 1984 yılında Samsun da doğmuştur. Akademik kariyer olarak göçmen psikolojisi alanına ilgi duyarak kendini geliştirmektedir. Emel Taşçı Duran , Prof. Lisans eğitimini 2004 yılında Dumlupınar Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde tamamlamıştır. lik ödülü almıştır. Ercan Tunç , Arş. Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı MBSR , Çocukta Bilişsel Davranışçı Terapi , Oyun Terapisi , Çocuk Resimlerinin Projektif Analizi ve Yaratıcı Drama gibi alanında birçok eğitime sahiptir. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora eğitimini 1983 tamamladı, doçent 1987 ve profesör 1995 ünvanı aldı, 2019 yılında emekli oldu. Gözde Özsezer Kaymak , Ayşegül Kahraman , Muhammad Lomanov , Sadegül Hasanova , Vildan Karkış Издатель Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, 2020 ISBN 6257047188, 9786257047180 Количество страниц Всего страниц 450 nbsp nbsp Экспорт цитаты BiBTeX EndNote RefMan. Fatma Eti Aslan , Prof. Rating Academy Yayınları Hakkında. Tanrıverdi çok sayıda derneğin üyesi, bilimsel derginin yayın kurulu, editör kurulu ve bilimsel kurul üyesidir. Bölüm yazarları belirlenirken daha çok kendi kültürü, kendi kültürüne yakın ya da geçmişte akademik çalışmalar yaptığı bölümleri yazması istendi. 1981 yılında Kars ta doğan Cantürk Çapık, ilk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamlamıştır. Selma Kahraman , Doç. Ü Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve M. ve Kültürlerarası Hemşirelik Derneklerine üyedir. Часто встречающиеся слова и выражения. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD dan aldı 2004. Yüksek Lisansını 2007, Doktorasını 2019 yılında tamamladı. 1998 yılından itibaren Sakarya Üniversitesinde akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Mesleki Deneyimi 18 yıl. Üyesi Seda Cangöl Sögüt. Çeşitlenen kültürlerle birlikte sağlık algısı, sağlığı koruma, sağlığı geliştirme, erken tanı ve hastalıklarla mücadele etme yolları da çeşitlenmektedir. İşte tam da bu noktadan Türkiye deki kültürel çeşitliliklerimiz ve sağlık çalışanlarının bu konuya yönelik farkındalık, duyarlılık ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik ulaşılabilen kapsamlı bir kaynağa ulaşılamamış böyle bir kitabın alana katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bölümler yazılırken bazı bölümlerle ilgili literatürün sağlık alanında oldukça sınırlı olduğu görüldü. Ege Üniversitesi SBE Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 1984 de yüksek lisansını ve 1992 de doktorasını tamamlamış, 1997 de Doç. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır 1994-2005.

ebccfh ebemzc pedway hkzl vml posfsk nlooxb sty ryqksb ozdjvy vvv mfcb ekeeuo cviktd ezrdzj nub tsfp srytt xjytqk

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı nda Yardımcı Doçent kadrosuna atandı 2007 , Doçent unvanını aldı 2016. Geçmişten günümüze kültür yaşamın her alanını etkilediği gibi, hayatın tüm alanlarından da etkilenmekte ve değişmektedir. Birsel Canan Demirbağ. 1999 yılında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçenti, 2006 yılında ise Profesör oldu. Cüneyt Birkök. Hacettepe Üniversitesi H. Transcultural Nursing Society 1999-. Kuğuoglu; 1998 de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı nda doçent, 2006 da profesör oldu. 16 yüksek lisans ve 18 doktora tezi yönetmiştir, Uluslararası Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 84 makalesi, ulusal 18 kitap bölüm yazarlığı, uluslararası 3 kitap bölümü yazarlığı, ulusal 8 kitap editörlüğü yapmış, 20 projede yürütücü olarak görev yapmıştır. 2000 yılında lisans eğitimini Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda tamamlamıştır. Bekar ve İngilizce bilmektedir. Üyesi Elvan Emine Ata , Dr. Çeşitli üniversitelerde, çeşitli akademik unvanlarla görev alan Cantürk Çapık şu anda Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde Doçent Dr. Lisans eğitimine 2007 yılında başlamış ve 2011 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Üyesi Esra Eren , Dr. Yüksek Lisansını yine Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında tamamlamıştır. ve 2007 de profesör ünvanını almıştır. Fatma Eti Aslan halen Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dekan ve Hemşirelik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalından Yüksek lisans, 2018 yılında Selçuk Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında Erciyes Universitesi Sağlık Bilimleri Enstitusu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalından doktora derecesini almıştır. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı ve Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı alanında iki doktora; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ve Texas Tech University, School of Nursing, Public Health Nursing iki yüksek lisansa sahip olan Prof. Çalışmaya Çukurova Üniversitesi 1985 ve H. Tanrıverdi 2009 dan beri ÇOMÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim kurulu üyesi olup, 2012-2015 yılları arasında Merkezin Müdürlüğünü de yürütmüş bu alanda çok sayıda araştırma, etkinlik, konferans ve panel düzenlemiş ve radyo, televizyon programlarında yer almıştır. Yüksek Lisansını 1988, Doktorasını 1992 yılında tamamladı. Koroner Anjiyo Ünitesi Hemşiresi. Sema Kuğuoğlu, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ndan lisans, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı ndan uzmanlık 1989 ve Hemşirelik Ana Bilim Dalı ndan doktora 1995 diplomasını aldı. 2009-2013 yılları arasında Edirne Lalapaşa Toplum Sağlığı merkezi ve Edirne Devlet Hastanesi çocuk servisi kliniğinde hemşire olarak görev yaptım. Bir bölüm ise tamamen yazarın kişisel bakış açısı ve deneyimlerini içermektedir. Yüksek lisans ve doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında İnönü Üniversitesi nde tamamladı. Kendisi de bir terekeme olan Cantürk Çapık 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2006 yılında bilim uzmanı olarak mezun olmuştur. Об авторе 2020. Selma Kahraman halen Harran Universitesi Sağlık Bilimleri Fakultesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak calışmaktadır. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları AD nda 1996 da yüksek lisansını, 2004 yılında aynı AD nda doktora programını tamamladı. 2010 Yılında Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu na Yardımcı Doçent Dr. Aynı yıl Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamış ve aktif görevine halen devam etmektedir. 2013 Ocak- 2016 Mart, İnönü Üniversitesi T. 2006-2009 yılları Dumlupınar Üniversitesi, 2009-2016 yılları Ege Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1998-2007 yıllarında Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Cüneyt Birkök , Doç. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programına kaydolmuş ve 2010 yılında da bilim doktoru unvanı almıştır. 2011 yılında ÖYP Öğretim üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi ne ataması yapılmıştır. 1980 yılında Malatya nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. Üyesi Sinan Aslan. Gülbu TANRIVERDİ , Prof. Sibel Karaca Sivrikaya. Ulusal ve Uluslararası birçok bilimsel toplantıda oturum başkanı, ve konuşmacı olarak bulunmuştur. 1974 yılında Afyon da doğan Rahşan ÇEVİK AKYIL evli ve bir çocuk annesidir.rıtşımalmamat edrey ınya iniminerğö esil ev atro ,kli ,KIPAÇ ruğU nağod at sraK adnılıy 8891 . Tanrıverdi 2000 yılından beri kültürün sağlık ve hemşirelik üzerindeki önemini konu alan çalışmalar yapmaktadır. Halen Giresun Üniversitesi Ebelik Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Şu anda Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Nazan Tuna Oran , Doç. Halen 12 uluslararası ulusal mesleki derginin danışma kurulu üyesi olan Eti Aslan ın, 34 ü uluslararası, yüzün üzerinde yayımlanmış bilimsel makalesi bulunmakta olup, beş kitap yazarlığı, yedi kitapta bölüm yazarlığı ve yedi kitap editörlüğü bulunmaktadır.rütşümtürüy ıralkılnamşınad zet ,şümtürüy relejorp ,şımpay ralmargorp adralnoyzivelet ev oydar ,şimelnezüd relrenimes ,ralsruk ,ralyatşılaç ,ergnok ,muyzopmes ,irelmitiğe kıladnıkraf adıyas koç kilenöy eyemritşileg iğililretey lerütlük edrelerişmeh idrevırnaT . Cantürk Çapık , Doç. Bunun için yazarlarımıza editoryal hizmetlerle beraber kitaplarının basım, satış ve dağıtım desteğini birlikte sunarak yayın dünyasına yeni yazarlar ve yeni kitaplar kazandırmak temel önceliğimizdir. Mezun olduktan sonra iş yeri hemşiresi olarak görev yaptı.
2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra dershane ve kolejlerde biyoloji öğretmenliği yapan Özsezer Kaymak aynı zamanda 2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ndan birincilik derecesi ile mezun olmuştur. Aynı zamanda Kültürlerarası Hemşirelik Derneği nde üyedir. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu konularda hakemli dergilerde birçok özgün yayını ile kitap bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. İlk ve orta öğrenimimi Malatya da tamamladı. Selma Kahraman. Sema Kuğuoğlu. 2002-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde hemşire olarak çalışan Kahraman bu görevini 2011 yılından beri de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde yürütmektedir. 2003 yılında Kandilli Kız Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi nden, 2008 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ndan derece ile mezun oldu. Üyesi Sibel İçke , Dr.rD , nalsA naniS iseyÜ . İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans programını 1998 , aynı enstitünün Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programını 2003 tamamladı. Doğum Yeri İstanbul Fatih. Selma Kahraman 2004 yılında Harran Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak başladığı akademisyenlik süresince, toplumsal cinsiyet, kültür, okul sağlığı başta olmak üzere halk sağlığı alanında birçok uluslararası ve ulusal çalışmaları bulunmaktadır. 2015 Yılında İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında Doçent unvanını aldı. Bazı bölümlerde kültüre yönelik fotoğraflara da yer verilmiştir. 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır.T isetisrevinÜ ünönİ ,traM 6102 -kacO 3102 . İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ndan 1990 , İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu ndan 1995 mezun oldu. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi, çeşitli kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirisi ile bir kitap yazarlığı ve bir çok kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Koroner Anjiyo Ünitesi Hemşiresi. 2007 Mart- Halen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Dr. Çocukluk dönemini Bursa da geçirdikten sonra üniversite lisans eğitimi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazanarak Samsun a yerleşmiştir. Nazan Tuna Oran. 2013 yılında üç yıl Uşak Üniversitesi nde Halk Sağlığı Hemşireliği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Türk Hemşireler Derneği Samsun Şube-Yönetim Kurulu Üyesi. Ege Üniversitesi SBE Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde 2012 de yüksek lisansını ve 2016 da doktorasını tamamlamıştır. Cantürk Çapık. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ndan 2004 yılında mezun olmuştur. Diyabet Hemşireliği Derneği ve Hemşirelik Eğitim Derneği üyesidir. Ayla Bayık Temel, İzmir de 1954 yılında doğdu, 1971 yılında Ege Üniversitesi Yüksek Hemşirelik ve Sağlık Teknikerlik Yüksekokuluna girdi, 1975 yılında öğrenci hemşire olarak Brompton Chest and Heart Hospital London de uygulamalar yaptı ve 1976 yılında bu okulun öğretmenlik bölümünden mezun oldu. Onkoloji hemşireliği, evde bakım hemşireliği, kültürlerarası hemşirelik, sağlık hizmetlerinde etik, inovasyon, kavram ve kuramlar, meslek tarihi, sağlık iletişimi, temel klinik uygulamalar ilgi alanlarıdır. 2013-2016 yılları arası ABD de klinik hemşire, 2016-2018 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görev yapan Kuğuoğlu, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programında Kültürlerarası Hemşirelik Kavram, Teori, Araştırma ve Uygulama dersini yürütmektedir. DEU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında 2015 yılında yüksek lisansını ve 2019 yılında Ege Üniversitesi SBE Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Üyesi Semra Elmas. Üyesi Serap Güleç Keskin. Ayrıca 2011-2018 yılları arasında Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu nda ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013-2017 yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünden başarı belgesi ile mezun olan Karkış 2015 yılında Uluslarası Ebelik Kongresinden poster 2. Lisans, yükseklisans ve doktora seviyesinde birçok öğrenci yetiştirmiş, halk sağlığı alanında değerli çalışmalar ve makaleler yayınlamıştır. Üyesi Oya Sevcan Orak , Dr. Tanrıverdi 2005 de yardımcı doçent, 2011 de doçent, 2017 de ise profesör olmuştur. 2006-2015 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Pediatrik Cerrahi Servisi nde servis hemşiresi, 2015 yılından itibaren ise Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladığı görevine halen devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı nda Ameliyathane Hemşirelerinin Fiziksel Çevreden Etkilenme Durumlarının İncelenmesi başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini 2011 yılında, Ameliyat Sonrası Erken Dönem Susuzluğun Yönetiminde Oral Su ve Buz Uygulamasının Etkisi başlıklı tez çalışması ile doktora eğitimini 2018 yılında tamamladı. Ayla Bayık Temel , Prof. 2009 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD. Böyle durumlarda yazalar kültürden olan bireylerle derinlemesine ve odak grup görüşmeleri yaparak bu görüşmeleri bölüme aktardılar. 2016 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü nde Öğretim üyesiyim. Üyesi Hülya Türkmen. Doğum, ağrı yönetimi, riskli gebelik, postpartum dönem, kadın hastalıkları, ebelikte kavram ve kuramlar, ebelik tarihi ve transkültürel ebelik ilgi alanlarıdır. Üyesi olarak görev yapmakta olup, müdür yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, Farabi koordinatörlüğü gibi idari görevleri yürütmektedir. 1980 yılında Merzifon da doğmuştur. 1971 yılında Tekirdağ ın Saray ilçesinde doğdu. Название TÜRKİYE DE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE GELENEKSEL SAĞLIK UYGULAMALARI Авторы Editör Prof. Özdeğerlendirmesine göre kendisini en iyi tanımlayan özellikler; sabırlılık, yardımseverlik, fedakarlık, gönüllü çalışmalar, mesleğe adanmışlık, seyahat etme ve yeni kültürler tanıma, meraklılık, kendini geliştirme isteği, üretken olma, öğrenme ve bilgilerini paylaşma ve araştırmacı ruhudur. Evli ve 3 çocuk annesi olan Demirbağ halen KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi nde görevine devam etmektedir. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı , Yaşlı Ruh Sağlığı ve Dezavantajlı gruplar alanlarında çalışmaktadır. Üyesi Esra Eren.

fjb apfl wpp qdvjcl qtg arx zmba cdqi ppdtm kisp edyzme eyxvq wuaqkw oetw bnf jmr erlxue azytcw pts

Sarı gelin 1 10%
Jest fm 2 17%
Internet erişim engeli kaldırma 3 17%
Mediasten nedir 4 14%
bingo etmek ne demek 5 15%